Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

Φωτογραφίες από την παρουσίαση του Η αποστροφή και το Προσκύνημα στην Πρωτοπορία στην Θεσσαλονίκη