Σάββατο, 25 Αυγούστου 2012

Ikarie XB-1

Η διάσημη ταινία επιστημονικής φαντασίας από την Τσεχοσλοβακία.