Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Αυτοέκδοση για συγγραφείς


Συγγραφείς κάντε αυτοέκδοση το βιβλίο σας στις Εκδόσεις ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ. Καλύτερες τιμές στα βιβλία για τους αναγνώστες και μεγαλύτερα δικαιώματα για τους συγγραφείς.


Οι Εκδόσεις ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ στηρίζουν ττα βιβλία και τους συγγραφείς με συνεχείς εκδηλώσεις και παρουσιάσεις!!!