Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

Από το 2011 ορίζουμε τους κανόνες και τα όρια στη λογοτεχνία του φανταστικού στην Ελλάδα!

Από το 2011 ορίζουμε τους κανόνες και τα όρια
στη λογοτεχνία του φανταστικού στην Ελλάδα!
150 νικητές, η ιστορία της λογοτεχνίας του φανταστικού
στην Ελλάδα!
Βραβεία για την λογοτεχνία του Φανταστικού Larry Niven!
Τα διεθνώς αναγνωρισμένα βραβεία για τη λογοτεχνία
του φανταστικού στην Ελλάδα!