Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

Ειδικός διαγωνισμός συγγραφής

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους δεκάδες φίλους συγγραφείς για την συμμετοχή τους στον ειδικό διαγωνισμό συγγραφής, την υποστήριξη τους και τον ενθουσιασμό τους. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στις 1 Νοεμβρίου.