Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2010

Φωτογραφίες από την 1η συνάντηση της Λέσχης Ανάγνωσης στην Θεσσαλονίκη