Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2010

Το ηλιακό μας σύστημα

Μια μοναδική αναπαράσταση του ηλιακού μας συστήματος!!!